Sökning: "Ebba Sandberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ebba Sandberg.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av isoleringsvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ebba Larsson; Gabriella Sandberg; [2016]
  Nyckelord :Experiences; isolation care; literature study; patient; qualitative; Isoleringsvård; kvalitativ; litteraturstudie; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isoleringsvård används för att hindra smittspridning och för att skydda immunsupprimerade patienter mot smittoämnen. I tidigare forskning framgår att sjukvårdspersonal upplever att patienter i isoleringsvård erhåller sämre vårdkvalitet än patienter som inte vårdas i isolering. LÄS MER

 3. 3. Begreppsanalys - en familjecentral med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ebba Sandberg; [2014-08-27]
  Nyckelord :Begrepp; Familj; Familjecentral; Samverkan; Hälsofrämjande och förebyggande stöd; Concept; Family; Family centre; Cooperation; Health promotion and health prevention support services;

  Sammanfattning : Background: This paper was performed by a student in the Public Health Sciences program at the University of Gothenburg as a mandate from the district administration (SDF) Askim-Frölunda-Högsbo in Gothenburg. The assignment was formed on the basis of a need for a new service with a family-centered approach in the form of a family center for families with children aged 6-12 years. LÄS MER