Sökning: "Ebba Strömsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Strömsten.

 1. 1. ”Det första jag tänker på är att man ska vara vacker, lång och smal” : En kvalitativ studie om hur influerares sätt att göra reklam för och framställa skönhetsingrepp kan skapa betydelser för unga kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Strömsten; [2020]
  Nyckelord :influencer; social media; Instagram; Youtube; cosmetic procedures; beauty ideal; body; looks; young women; two-step flow theory; parasocial interaction theory; opinion leaders; influencers; sociala medier; Instagram; Youtube; skönhetsingrepp; skönhetsideal; kropp; utseende; unga kvinnor; tvåstegshypotesen; parasocial interaktionsteori; opinionsledare;

  Sammanfattning : Listan över influerare som har gjort skönhetsingrepp kan göras lång. För att nämna ett exempel har Bianca Ingrosso med ett följarantal på 343 000 på Youtube talat öppet om att hon gjort lipfillers (Ingrosso, 2020). LÄS MER

 2. 2. Customer Accounting in Business Networks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Lind; Anna Sund; [2014]
  Nyckelord :customer accounting; customer relationships; recourse interfaces; industrial network approach;

  Sammanfattning : The constellation of the customer base has implications for the company’s future survivability. Within the business-to-business markets, the customer relationships are characterized by technical and organizational interfaces. LÄS MER