Sökning: "Ebba Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ebba Svensson.

 1. 1. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 2. 2. I väntan på "huret" : En kvalitativ studie om konstruktionen av barns delaktighet inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ebba Sundqvist; Lina Svensson Sundkvist; [2020]
  Nyckelord :social work; the convention on the rights of the child; article 12; the implementation process; the Lundy model; socialt arbete; barnkonventionen; artikel 12; implementeringsprocessen; Lundy-modellen;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to examine how the Convention on the Rights of the Child [CRC] as a new law is perceived in financial aid. Furthermore, the study aimed to examine how the employees in financial aid perceive their work with the participation of children since the CRC became law. LÄS MER

 3. 3. Voices of South African Women : A qualitative research study on gender equality work as experienced by women in South African corporations

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ebba Persson; Josefin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Women; South Africa; Gender Equaliy; Inequality; Motherhood; Organizational culture; Society structures; Experiences; Intersectionality;

  Sammanfattning : Problem statement: How do South African women experience the current gender equality work in their workplace and how does it affect their working conditions? Purpose: The purpose of our study is to contribute to an understanding of how South African women are experiencing gender equality work in their workplace and how this is affecting their working conditions. The aim is to find personal experiences of working women in South Africa of how gender equality work is being experienced on an individual level. LÄS MER

 4. 4. Inside-Out : Investigating the link between internal marketing and service quality in Swedish retail

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ebba Svensson; [2020]
  Nyckelord :Employee satisfaction; Internal marketing; Retail market; Service quality; Store managers;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative research that provides an understanding of store managers perception of internal marketing on the Swedish retail market. It also describes how the store managers use internal marketing to guide their frontline employees to deliver high quality service. LÄS MER

 5. 5. Empati bland gymnasieungdomar : Har könstillhörighet och syskon betydelse för hur empatiska vi blir?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ebba Fransson; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine whether gender, siblings and sibling placement has an effect on empathy among older teenagers in Sweden. We let 72 high school students aged 18 - 19 answer a survey based on Basic empathy scale, together with two qualitative questions. LÄS MER