Sökning: "Ebba Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Ebba Svensson.

 1. 1. Att skapa en vårdande relation till patienter med antisocial personlighetsstörning : En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ostrvica Sabina; Svensson Ebba; [2021]
  Nyckelord :Antisocial personlighetsstörning; intervjustudie; kvalitativ metod; sjuksköterskans upplevelse; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med antisocial personlighetsstörning karakteriseras av ett varaktigt och djupgående mönster av bristande empati, manipulativt och impulsivt beteende samt kränkningar av andra människors rättigheter, ofta utan att känna skuldkänslor. Deras beteende är komplext och medför utmaningar för sjuksköterskan och skapandet av en vårdande relation. LÄS MER

 2. 2. Stöd till mellanchefer i en krissituation : En kvalitativ studie om vad mellanchefer inom offentlig sektor erbjuds för stöd för att kunna hantera den rådande coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ida Hansson; Ebba Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 4. 4. I väntan på "huret" : En kvalitativ studie om konstruktionen av barns delaktighet inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ebba Sundqvist; Lina Svensson Sundkvist; [2020]
  Nyckelord :social work; the convention on the rights of the child; article 12; the implementation process; the Lundy model; socialt arbete; barnkonventionen; artikel 12; implementeringsprocessen; Lundy-modellen;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to examine how the Convention on the Rights of the Child [CRC] as a new law is perceived in financial aid. Furthermore, the study aimed to examine how the employees in financial aid perceive their work with the participation of children since the CRC became law. LÄS MER

 5. 5. ”Om jag kan få barn att förstå det magiska med boken… då kommer jag göra en jättestor skillnad.” : En studie om hur förskollärare resonerar om sitt arbete med utformningen av en stimulerande läsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Svensson; Ebba Särnblad; [2020]
  Nyckelord :Reading environment; design; book; preschool teacher; stimulating; preschool; library; collaboration; Läsmiljö; utformning; boken; förskollärare; stimulerande; förskola; bibliotek; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa hur förskollärare resonerar om och arbetar med utformningen av den stimulerade läsmiljön i förskoleverksamheten. Undersökningen riktar sig mot förskollärare som är verksamma i förskolan och arbetar med barn mellan ett och fem år. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER