Sökning: "Ebba Tonnvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Tonnvik.

  1. 1. Skidturism och Klimatförändringar : Hur påverkar klimatförändringar förutsättningarna för skidturism i ett svenskt landsbygdssamhälle

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Ebba Tonnvik; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER