Sökning: "Ebba Zetterberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Zetterberg.

 1. 1. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 2. 2. En beskrivning av islandshästens gångarter : - vad påverkar rörelsemönstret?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ebba Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :gångart; islandshäst;

  Sammanfattning : Hältor är vanligt förekommande hos hästar. För att identifiera och lokalisera var hältan sitter studeras symmetrin i hästens rörelsemönster. Islandshästens rörelsemönster skiljer sig från de flesta andra hästraser med sin utökade förmåga att röra sig i pass och tölt. LÄS MER