Sökning: "Ebba lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ebba lindgren.

 1. 1. Tingsrättens handlingsutrymme: En studie om hur tingsrätten framställer barnets bästa i frågor om vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Ellen Josefsson; Hanna Krona; Ebba Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Principen om barnets bästa; Tingsrätten; Vårdnadstvist; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to research how the principle of the best interest of the child expresses itself in custody disputes. The subject is based on how the principle does not have a clear description in the law. LÄS MER

 2. 2. Vi och dem – hedersrelaterat våld och förtryck : En kritisk diskursanalys av hedersrelaterat våld och förtryck i svensk massmedia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Christine Andersson; Ebba Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Heder; kritisk diskursanalys; hedersmord; hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : In this thesis our aim is to critically uncover how honor crime as a phenomenon is constructed in Swedish newspapers and if the discourse has changed over time. This thesis is a replication of Reimers´s (2007) discourse analysis of honor crime after the murder of Fadime Sahindal in the year 2002. LÄS MER

 3. 3. Nodgrafer i gruvsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christina Dahlén; Alex Olsson; Jens Lindgren; Ebba Lindström; Isak Häggström; Viktor Hellqvist; Jonathan Jonsson; Techit Lessongkram; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport avhandlar ett arbete utfört av åtta studenter som studerar på civilingenjörsprogrammen i mjukvaruteknik eller datateknik på Linköpings universitet  och  har deltagit i  kursen Kandidatprojekt i programvaruutveckling TDDD96. Rapporten är en sammanfattning av det arbete studenterna utfört under vårterminen 2020, då kursen fortlöpt. LÄS MER

 4. 4. Emulation of Recoil in Pyrotechnic Countermeasure Dispenser System

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Ebba Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Countermeasures; Flares; Recoil; Optimization; Pyroshock Testing; Motmedelssystem; Facklor; Rekylkraft; Optimering; Pyroshocktestning;

  Sammanfattning : Developing countermeasures dispenser systems requires many and careful tests. When it comes to testing products with pyrotechnics, testing can often be very complicated and expensive. This might lead to no testing at all due to time or resource shortages. LÄS MER

 5. 5. Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Petersen; Siri Lindgren; Emma Sandin; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; Barn; Influencer Marketing; Reklam; Sociala medier; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera? - En kvalitativ studie om hur en mediebyrå och två influencernätverk beaktar barns förmåga att hantera reklam vid influencer marketing Seminariedatum: 2019-06-05 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Siri Lindgren, Ebba Petersen, Emma Sandin Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Ansvar, Barn, Influencer Marketing, Reklam, Sociala medier Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en mediebyrå samt två influencernätverk tar barn i beaktning vid marknadsföring via influencers på sociala medier. Metod: En kvalitativ multipel fallstudie med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt synsätt har genomförts. LÄS MER