Sökning: "Ebba-Sofia Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba-Sofia Magnusson.

  1. 1. Ett stort problem för små individer - En litteraturöversikt över sjuksköterskans tillgängliga metoder för att motverka övervikt och obesitas hos barn

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Camilla Lindeloún; Ebba-Sofia Magnusson; [2021-06-28]
    Nyckelord :Overweight; obesity; nurse s; child children; methods; preventive prevention s;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett globalt problem som fortsätter att öka i frekvens och krypa nedåt i åldrarna. Barn riskerar inte bara följdsjukdomar utan även att problemet kvarstår i vuxen ålder. Behovet av fungerande metoder för att jobba preventivt eller behandlande är stort. LÄS MER