Sökning: "Ebrahim Gaznaghi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebrahim Gaznaghi.

  1. 1. Finanskrisens påverkan på bilbranschen under hög- och lågkonjunktur : en studie av hur bilbolagen påverkats av den globala finanskrisen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ebrahim Gaznaghi; Patrik Krzywiec; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Purpose:  The purpose of this thesis is to examine how the major car companies have been affected by the global financial crisis. We would also want to look at how revenues and profits have been affected, and what the consequences have been both within the company and the market in general. LÄS MER