Sökning: "Ebru Celik Ercan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebru Celik Ercan.

  1. 1. Design management i produktutvecklingsföretag : Samarbetet mellan en design manager och en designkonsult

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Ebru Celik Ercan; Caroline Åkesson; [2013]
    Nyckelord :design management; design manager; design; samarbete; kompetens; position;

    Sammanfattning : Design management är ett arbetssätt som har börjat tillämpas av allt fler företag de senaste åren, men det kan fortfarande vara svårt att förstå betydelsen av design management. I uppsatsen undersöks det vilken betydelse en design managers kompetens och position har för samarbetet mellan det designköpande företaget och en designkonsult under ett designinköp. LÄS MER