Sökning: "Eckert"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Eckert.

 1. 1. Hej, tja, salam: En sociolingvistisk studie om kunskaper och attityder gentemot det arabiska språket hos icke-arabiskatalande ungdomar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anes Cherigui; [2023-09-06]
  Nyckelord :arabiska; ungdomar; Göteborg; sociolingvistik; Labov; Eckert;

  Sammanfattning : Jag undersöker i vilken utsträckning som Sveriges näst största språk sett till antalet förstaspråkstalare tagit plats bland ungdomar i mitt lokalsamhälle. Till hjälp har jag utformat två frågeställningar som rör språkkunskaper och attityder till arabiskan. LÄS MER

 2. 2. Go with the flow : En studie om social konsumtion på TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Madeleine Eckert; Stella Nilsson Ternström; Emelie Danielsson; [2023]
  Nyckelord :TikTok; Fashion Communities; Consumer Behaviour; Hauls; Social Commerce; eWOM; Flow.; TikTok; communities; konsumentbeteende; hauls; social commerce; eWOM; flow;

  Sammanfattning : I takt med att sociala medier har växt sig större har konsumenters shoppingbeteende förändrats. Inköp av produkter sker numera i allt större utsträckning på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. QC upgrade and verification for HS-Lenti RT Activity Kit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Annie Eriksson; Elisabeth Lööf; Filippa Nilsson; Niklas Eckert Elfving; Sadat Chowdhury; Simon Oscarson; Tove Jonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this project was to present a cost-efficient quality control routine to ensure thefunctionality of HS-Lenti RT Activity Kit, an ELISA-based kit produced by Cavidi AB, thatscreens for lentiviruses such as HIV. Two main methods for quality control are presented inthis report; acceptance sampling and Statistical Process Control (SPC). LÄS MER

 4. 4. Perceptions of Water (In)Justice in Island Destinations : Insights from Farmers in Water-Scarce Öland, Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lena Eckert; [2022]
  Nyckelord :Water justice; recognition; agriculture; island tourism; Öland; water scarcity;

  Sammanfattning : While the demand for fresh water is increasingly growing, securing water access for all communities is impeded by the impacts of climate change, imposing worldwide challenges to provide sufficient water. In many regions, these water challenges are additionally intensified due to tourism and the high-water need of the industry. LÄS MER

 5. 5. Development of SPAC 3.0: Empirical Evidence on SPAC Performance and Moral Hazard

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hyun Won Yi; Kai Van Eckert; [2020]
  Nyckelord :Special Purpose Acquisition Company; Regulation; Initial Public Offering; Frictions; Moral Hazard;

  Sammanfattning : Special purpose acquisition companies (SPACs) are shell companies equipped with money raised in an initial public offering (IPO) to identify and acquire a private target within a specified timeframe. For private targets that acquire public status after a merger with a SPAC, SPACs are a reliable and fast alternative route to access public markets. LÄS MER