Sökning: "Eckeskog"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Eckeskog.

 1. 1. När det ligger och pyr : En uppsats om konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Eckeskog; Nyberg Johan; [2019]
  Nyckelord :Transformellt ledarskap; Konflikthantering; Misskötsamhet; Knowledge management; Human resource management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv. Två frågeställningar formulerades för att specificera uppsatsens syfte:1. På vilka sätt kan ledarskap vara ett verktyg vid konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet?2. LÄS MER

 2. 2. "Man vill verkligen inte att högläsningen ska bli en fruktstund" : En kvalitativ studie om hur fem lärare i årskurs 1-3 arbetar med läsförståelse kring högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Malin Petersson; [2018]
  Nyckelord :modelling; read aloud; reading comprehension; reading strategies; högläsning; läsförståelse; lässtrategier; modellering;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en central beståndsdel i de flesta skolämnen. Att läsa med förståelse är viktigt för alla elever i skolan eftersom det kan ge dem möjlighet att utveckla kunskap i skolans ämnen (Eckeskog, 2015, s. 5-6). LÄS MER

 3. 3. Kognitiv beteendeterapi i grupp vid bipolärt syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Anna-Britt Hvidsten; Catharina Eckeskog; [2016]
  Nyckelord :psykoterapi; grupp; kognitiv beteendeterapi; bipolärt syndrom; reliabilitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förändring av upplevda besvär efter en kognitiv beteendeterapeutisk gruppbehandling för personer med bipolärt syndrom.  Resultatet var främst tänkt att användas för utvärdering och kvalitetssäkring av den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagning där behandlingsformen bedrivs sedan ett par år. LÄS MER

 4. 4. Informationsflöden inom mobila-stationära organisationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mikael Härgestam; Joel Eckeskog; [2011]
  Nyckelord :Logistik; design; it; informationsteknologi;

  Sammanfattning : A good flow of information in organizations is one of the key aspects of how we define a well-functioning organization. The information flow could be internal as well as external between actors within as well as outside of the organization. LÄS MER

 5. 5. Minabibliotek.se : en utvärdering av dess visioner och mål

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ylva Eckeskog; Stephanie Stahl; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER