Sökning: "Eclass"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Eclass.

 1. 1. En analys av hur en undervisning med Investigative Science Learning Environment (ISLE) bör påverka elevers syn på fysik, fysikinlärning och fysikexperiment. Samt en svensk översättning av två Research-Based Assessment Instruments (RBAIs) - CLASS och ECLASS.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Johan Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Class; Eclass; Isle; Investigative Science Learning Environment;

  Sammanfattning : Först ges en beskrivning av undervsiningsfilosofin Investigative Science Learning Environment (ISLE) och research-based assessment instruments (RBAIerna) CLASS och ECLASS, följt av en översättning till svenska av RBAIerna. En analys skedde sedan av hur svaren till påståendena i RBAIerna (pre- vs post-) förväntas ändras om en ISLE-baserad undervisning ges. LÄS MER

 2. 2. Improving the Interaction and Communication through the LMS Open eClass in Blended Learning

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elissavet Kartaloglou; Despina Fyntanoglou; [2015]
  Nyckelord :Soft Systems Methodology SSM ; Blended Learning; Learning Management System LMS ; Technology-Enhanced Learning TEL ; Learning Theories; Interaction; Communication; Computer-Supported Collaborative Learning CSCL ; Open eClass; Greece;

  Sammanfattning : Learning Management Systems (LMSs), in a blended learning educational environment, support face to face education and enable enhanced communication and interaction among instructors and students as well as among students. However, Technology-Enhanced Learning (TEL), which improves the learning process, does not come without challenges. LÄS MER