Sökning: "Eclipse RCP"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eclipse RCP.

 1. 1. Enhanching the Human-Team Awareness of a Robot

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Peter Wåhlin; [2012]
  Nyckelord :robotics; Artificial Intelligence; AI; System Dynamics; Wireless Body Area Network; WBAN; sensors; Psychology; physiology; human behavior; Human-Robot-Interaction; HRI; robot; Human-Team awareness; human-robot; RapidMiner; Vensim; JaHMM; hidden markov models; HMM; eclipse rcp; ARFF; recognizer; classification; cross-validation; human behavior; stress detection; Galvanic Skin Response; Heart Rate; Skin Temperature; Finger Temperature; Electrocardiogram; ECG; GSR; ST; Pupil Diameter; PD; Patient monitoring; GPS; Data acquisition; dataset; data set; MODERE; Yerkes-Dodson; SD model; SD; Confusion matrix; spatial; MOUT; Java; Agent; robotic agent; Machine Learning; activity recognition; team oriented robot; Evaluation; Decoding; Learning; Forward Algorithm; Backward Algorithm; Baum-Welch; feedback loop; Situation Awareness; SA; Shared Mental Models; SMM;

  Sammanfattning : The use of autonomous robots in our society is increasing every day and a robot is no longer seen as a tool but as a team member. The robots are now working side by side with us and provide assistance during dangerous operations where humans otherwise are at risk. This development has in turn increased the need of robots with more human-awareness. LÄS MER

 2. 2. An Evaluation of the Eclipse Rich Client Platform for a telecom management application

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Philip Frising; [2008]
  Nyckelord :Eclipse RCP; Component based system; OSGi;

  Sammanfattning : The Software Management Organizer (SMO) application is used by telecom operators for remote software and hardware handling of telecommunication equipment. The graphical user interface (GUI) provided by SMO is called SMO GUI and is costly to maintain, extend and test. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Björn Lindelöw; [2006]
  Nyckelord :Eclipse RCP; Spring RCP;

  Sammanfattning : BRP Systems utvecklar och säljer affärssystem till mindre och medelstora tjänsteföretag. Huvudsystemet är en Java Swing-applikation och för att få bättre struktur på programmet önskar man vid utvecklingen använda ett lämpligt ramverk om något sådant går att identifiera. Denna rapport undersöker två sådana ramverk. LÄS MER