Sökning: "Ecmo umeå"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ecmo umeå.

  1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under Extracorporeal Membran Oxygenering (ECMO) behandling

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Lina Astergren; Emelie Winter; [2016]
    Nyckelord :ECMO; Erfarenheter; Intensivvård; Intensivvårdssjuksköterska; Kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under Extracorporeal Membran Oxygenering (ECMO) behandling. Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor har som arbetsuppgift att ta hand om kritiskt sjuka patienter. LÄS MER