Sökning: "Eco-branding"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Eco-branding.

 1. 1. Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Junru Li; Maria Cristina Mincic; [2020-06-25]
  Nyckelord :co-branding; eco-label; brand equity; eco-label equity; perceived fit; ease of transfer; product evaluation; purchase intention;

  Sammanfattning : MSc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Khalida Akter; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

  Sammanfattning : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. LÄS MER

 3. 3. CSR inom mejeri- och klädbranschen : En kvantitativ studie om konsumenters åsikter kring CSR inom två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David Grönlund; Johan Hirsch Rabe; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Consumer Decision Strategy; Green marketing; Eco-branding; Greenwashing; Dairy industry; Clothing industry; Sustainability; Consumer behavior; Corporate Social Responsibility; CSR; Konsumenbeteende; Grön marknadsföring; Gröna varumärken; Greenwashing; Mejeribranschen; Klädbranschen; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Implementation av ett CSR-engagemang innebär stora ekonomiska påfrestelser på ett företag vilket kan visa sig vara problematiskt för företag då konsumenterna uppger att de är villiga att överväga CSR men när det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till CSR. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga åsikterna om företags CSR inom mejeribranschen och klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. LÄS MER

 4. 4. Grafisk identitet i en tid av förändring. Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ewe Wilhelm; [2018]
  Nyckelord :eco-branding; branding; grafisk identitet; corporate identity; grafisk design; graphic design; visuell kommunikation; visual communication; hållbar utveckling; sustainability; greenwashing; fordon; automotive; transport; electric; hybrid; ehv; bmw; toyota; tesla; volvo;

  Sammanfattning : I mitt arbete ämnar jag besvara frågan “Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?”. Syftet är att undersöka svårigheterna och balansgången med eco-branding inom fordonsindustrin. LÄS MER

 5. 5. The retailing paradox : a study of the green market development in food retailing

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv

  Författare :Kristina Jovanovic; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR labeling; food retailing; private eco- branding; green market development;

  Sammanfattning : CSR has become an important issue in the business practices of retailers worldwide. When it comes to the food sector, retailers are expected to adopt CSR practices and influence their consumers and supply chains to behave in a socially responsible way. LÄS MER