Sökning: "Ecological Compensation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Ecological Compensation.

 1. 1. Skogsbruk med restriktioner : Äganderätt och ersättning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Andersson; [2019]
  Nyckelord :Property right; compensation; forestry; considerations for the environment; Äganderätt; ersättning; skogsbruk; miljöhänsyn;

  Sammanfattning : Äganderätten är en grundläggande rättighet som skyddar individer från otillåtnaianspråktaganden av personens egendom. Vid vissa tillfällen finns det dock behov förexempelvis staten att begränsa enskilda personers äganderätt men huvudprincipen enligtsvensk lag är då att ersättning sak utgå. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; gölgroda; Pelophylax lessonae; Rana lessonae; metapopulation; damm;

  Sammanfattning : Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Malin Söderlind; [2018]
  Nyckelord :arbetsmetodik; tidsåtgång; produktivitet; känslighetsanalys; Komatsu 865; Scania R440; Terri ATD;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla funktionella ekosystem. Ekologisk kompensation är en ny metod som används för att stoppa nettoförlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 4. Communicating Biodiversity Offsetting in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Communication Strategies; Corporate Sustainable Responsibility; Ecological Compensation; Stakeholder Theory; Sustainable Development;

  Sammanfattning : At a time when biodiversity is declining, there needs to be a shift in how development projects take responsibility for lost natural values. Such a change is provided by biodiversity offsetting which give project owners an opportunity to compensate for declines in natural quality. LÄS MER

 5. 5. Assessing the performance of Ecological Compensation in Sweden : A comparative case study of an emerging tool in different contexts

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Hanna Linnéa Kylin; [2017]
  Nyckelord :Ecological compensation; biodiversity offset; no net loss; mitigation hierarchy; social-ecology;

  Sammanfattning : The concept of ecological compensation (EC) assumes that ecological values are substitutable across spatial units. EC is increasingly recognised in Sweden as a novel policy instrument for land-use planning, however, it suffers from inconsistency in application and outcome. LÄS MER