Sökning: "Economic Distance"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden Economic Distance.

 1. 1. Covid-19 pandemins effekt på fragmenteringen inom byggprojekt : En studie med fokus på ekonomiska konsekvenser

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Slobodan Aleksic; Kasra Papari Sabet; [2022]
  Nyckelord : Fragmentation ; Real Estate ; Pandemic ; Economical consequences ; Fragmentering ; Fastigheter ; Pandemi ; Ekonomiska konsekvenser ;

  Sammanfattning : På grund av utbrottet av Covid-19 pandemin har det skett drastiska förändringar i byggbranschen närdet kommer till sättet att arbeta på då regeringen gick ut med rekommendationer att arbeta på distans.Då byggbranschen redan kännetecknas av att vara fragmenterad och där avståndet mellan projekteringenoch produktionen redan är ifrågasatt, krävdes därför en undersökning för att kunna identifierakommunikationen och integrationen av dem olika aktörerna i byggprojekten före och efter pandeminoch identifiera ifall detta avstånd har bidragit till några ekonomiska konsekvenser på grund av pandemin. LÄS MER

 2. 2. Optimizing sunlight distribution in agrivoltaic systems for the Swedish climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Amanda Daniels; [2022]
  Nyckelord :agrivoltaics; agri-PV; solar energy; PV; photovoltaics; agriculture; renewable energy; sketchup; solenergi; jordbruk; förnyelsebar energi;

  Sammanfattning : Due to a rising land demand for the construction of large-scale PV-systems, there is increasing competition between energy and food production. A new emerging segment within the PV market called agrivoltaics is providing a contributing solution to this issue by co-using the land for both crop cultivation and PV energy. LÄS MER

 3. 3. Reactive power compensation of the electricity grid with large-scale offshore wind farms in Sweden : Technical capabilities, grid codes and economic incentives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Agnes Bråve; Sara Särnblad; [2022]
  Nyckelord :Wind power; offshore wind farm; reactive power; reactive power market; grid code; RfG; voltage stability; Vindkraftspark; havsbaserad vindkraft; reaktiv effekt; reaktiv effektmarknad; nätkod; spänningsstabilitet;

  Sammanfattning : Year 2040 the goal is to have a 100 % renewable Swedish energy system. Svenska kraftnät (Svk) predicts fully decommissioned nuclear power plants and an increased amount of connected wind power plants, especially offshore, year 2045. LÄS MER

 4. 4. Havsbaserad Vindkraft : De rättsliga förutsättningarna för havsbaserad vindkraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Michael Gisel; [2022]
  Nyckelord :havsbaserad; vindkraft; miljörätt; tillstånd; miljöbalk; miljöbalken; sveriges ekonomiska zon; konintentalsockeln; planering; havsplan;

  Sammanfattning : Det svenska samhället rör sig mot en mer elektrifierad framtid med mål att elen ska vara fossilfri. En möjlig faktor i framtidens elproduktion är vindkraften. Vindkraften är idag ca 16% av den totala elproduktionen men regeringen vill påskynda utbyggandet och öka vindkraftens andel. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av precisionen i en autonom terrängfordonsplattforms kranspetspositionering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Martin Sedin; [2022]
  Nyckelord :Självkörande; ; självgående; skotare; skotning; kranrörelser; sensorer; algoritmer;

  Sammanfattning : Skogsbranschen har möjlighet att fortsätta den teknologiska utvecklingen för att höja produktiviteten i skogen, men det krävs innovation, utveckling och investering. I de nordiska länderna bedrivs skogsbruk med kortvirkesmetoden, där en skördare och en skotare används. LÄS MER