Sökning: "Economic Impairment"

Visar resultat 26 - 26 av 26 uppsatser innehållade orden Economic Impairment.

  1. 26. Arbetssökandes upplevelser av utredningsperioden på Arbetsförmedlingen Rehabilitering

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan; Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

    Författare :Tina Alm; Daniel Franzén; [2005]
    Nyckelord :Assessment; Occupational Therapy; Return to Work; Unemployment; Vocational Rehabilitation; Work Impairment;

    Sammanfattning : Work has a great influence on most of individuals in society. It influences both identity as well as the structure of the day. Unemployed people are often affected in a negative way through economic and psychological problems. LÄS MER