Sökning: "Economic Impairment"

Visar resultat 6 - 10 av 26 uppsatser innehållade orden Economic Impairment.

 1. 6. Den goda viljan och framtida lönsamhet : En studie om nedskrivning av goodwill är en ledande indikator på framtida minskad lönsamhet i svenska och finska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Schröder; Sven Tysklind; [2016]
  Nyckelord :goodwill; profitability; indicator; oversight; goodwill; lönsamhet; indikator; tillsyn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goodwill är en omdebatterad immateriell tillgångspost. En nedskrivning ska enligt redovisningsstandarden IAS 36 baseras på bolagens framtida ekonomiska utveckling. Därmed kan en nedskrivning vara en indikation på hur bolagets ekonomiska framtid kommer att gestalta sig. LÄS MER

 2. 7. Aktieanalytikers förhållningssätt till redovisad goodwill - En kvalitativ studie om vilket informationsvärde redovisad goodwill har för svenska aktieanalytiker

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Daniel Nylund; Tobias Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; equity analysts behaviour; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : We have interviewed 10 Swedish equity analysts with the intention of learning more about how they use accounting information with regards to goodwill when they make company valuations. Our results show that some equity analysts find accounting goodwill informative, but that the perception of goodwill impairments varies between analysts and depends on the circumstances of the impairment. LÄS MER

 3. 8. Identifiable Intangible Assets in Business Combinations -A Quantitative Study of US Companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna hedin; Hilda Havert; [2015-03-10]
  Nyckelord :FASB; SFAS 142; SFAS 141; US GAAP; purchase price allocation; goodwill; intangible assets; identification of intangible assets; business combinations; incentives in accounting choices; acquirer firm characteristics.;

  Sammanfattning : This thesis is a quantitative study of how U.S. companies allocate purchase prices paid in acquisitions to identified intangible assets in relation to goodwill. It seeks to identify how the percentage of identified intangible assets in business combinations varies with acquirer firm characteristics. LÄS MER

 4. 9. The Associations between the Goodwill Impairments and the External and Internal Economic Indicators

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Nichanun Panacha; Victor Wiklund; [2015]
  Nyckelord :IFRS 3; IAS 36; goodwill; goodwill impairment; economic impairment indicators; association; telecommunication industry; agency theory; earnings management;

  Sammanfattning : After the adoption of IFRS 3 and IAS 36 in 2005, goodwill and its related impairment have been criticized recently about their reliability and the true presentation of the economic value on the company’s financial statements. The valuation of goodwill and its impairment were subjected to an idea of the earnings management, where the management of the company subjectively decided the values to be realized, especially, the value of goodwill impairment that was criticized and questioned about its association with economic impairment indicators. LÄS MER

 5. 10. Utvärdering av mobila gränssnitt för användare med nedsatt syn : Evaluation of mobile interfaces for visually impaired users

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pontus Björinder; [2015]
  Nyckelord :Usability; Accessibility; Universal Design; Mobile design; Användbarhet; Tillgänglighet; Universal Design; Mobil design;

  Sammanfattning : Studiens syfte uppstod ur samtal med ett nystartat företag som planerar att lansera en mobil applikation riktad mot träning och hälsa. Applikationen ska vara tillgänglig för en bred användargrupp, detta innefattar även användare med någon typ av nedsättning. LÄS MER