Sökning: "Economic Impairment"

Visar resultat 6 - 10 av 23 uppsatser innehållade orden Economic Impairment.

 1. 6. Den goda viljan och framtida lönsamhet : En studie om nedskrivning av goodwill är en ledande indikator på framtida minskad lönsamhet i svenska och finska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Schröder; Sven Tysklind; [2016]
  Nyckelord :goodwill; profitability; indicator; oversight; goodwill; lönsamhet; indikator; tillsyn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goodwill är en omdebatterad immateriell tillgångspost. En nedskrivning ska enligt redovisningsstandarden IAS 36 baseras på bolagens framtida ekonomiska utveckling. Därmed kan en nedskrivning vara en indikation på hur bolagets ekonomiska framtid kommer att gestalta sig. LÄS MER

 2. 7. Aktieanalytikers förhållningssätt till redovisad goodwill - En kvalitativ studie om vilket informationsvärde redovisad goodwill har för svenska aktieanalytiker

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Daniel Nylund; Tobias Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; equity analysts behaviour; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : We have interviewed 10 Swedish equity analysts with the intention of learning more about how they use accounting information with regards to goodwill when they make company valuations. Our results show that some equity analysts find accounting goodwill informative, but that the perception of goodwill impairments varies between analysts and depends on the circumstances of the impairment. LÄS MER

 3. 8. The Associations between the Goodwill Impairments and the External and Internal Economic Indicators

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Nichanun Panacha; Victor Wiklund; [2015]
  Nyckelord :IFRS 3; IAS 36; goodwill; goodwill impairment; economic impairment indicators; association; telecommunication industry; agency theory; earnings management;

  Sammanfattning : After the adoption of IFRS 3 and IAS 36 in 2005, goodwill and its related impairment have been criticized recently about their reliability and the true presentation of the economic value on the company’s financial statements. The valuation of goodwill and its impairment were subjected to an idea of the earnings management, where the management of the company subjectively decided the values to be realized, especially, the value of goodwill impairment that was criticized and questioned about its association with economic impairment indicators. LÄS MER

 4. 9. Utvärdering av mobila gränssnitt för användare med nedsatt syn : Evaluation of mobile interfaces for visually impaired users

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pontus Björinder; [2015]
  Nyckelord :Usability; Accessibility; Universal Design; Mobile design; Användbarhet; Tillgänglighet; Universal Design; Mobil design;

  Sammanfattning : Studiens syfte uppstod ur samtal med ett nystartat företag som planerar att lansera en mobil applikation riktad mot träning och hälsa. Applikationen ska vara tillgänglig för en bred användargrupp, detta innefattar även användare med någon typ av nedsättning. LÄS MER

 5. 10. Redovisningspraxis för goodwill : En studie av utvecklingen för de svenska börsföretagen mellan åren 1992 – 2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Joseph Muhumuza; Ismail Mahamed; [2014]
  Nyckelord :goodwill; impairment test; economic condition; recession; merger; acquisition; goodwill; goodwillprövning; konjunktur; lågkonjunktur; företagsförvärv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur företag väljer att redovisa sina tillgångar, speciellt immateriella tillgångar, har under de senaste decennierna varit föremål för mycket diskussion med tanke på finanskriserna som varit. Sedan 2005 skall alla börsnoterade koncerner inom EU följa IASBs standardverk IFRS regelverk. LÄS MER