Sökning: "Economic growth"

Visar resultat 1 - 5 av 1927 uppsatser innehållade orden Economic growth.

 1. 1. Pokot Young Pastoralists at the Crossroads - Tradition, Modernity and Land Tenure Transformations in East Pokot, Kenya

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Maddalena Cirani; [2020-02-18]
  Nyckelord :Pastoralism; Youth; ASALs; Africa; East Pokot; Land tenure; Modernity; Tradition;

  Sammanfattning : East Pokot, in North-Western Kenya, falls under the Arid and Semi-Arid Lands(ASALs) of the Sub-Saharan region. Due to the yearly prolonged dry seasons, pastoralismhas traditionally guaranteed the most reliable source of livelihood. LÄS MER

 2. 2. Seniorernas välfärd : En kvantitativ studie om hur mötet med hemtjänstens personal och biståndshandläggare påverkar tilliten till välfärden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alexander Fäldtman; [2020]
  Nyckelord :home help services; need assessors; trust in welfare; elderly; Social Sciences;

  Sammanfattning : Elderly trust in welfare : A quantitative study on how interaction with home help services and need assessors influences trust in welfare A large number of studies have shown that trust in societal institutions is the foundation of a stable and developing society. Trust is highly important for economic growth and for expanding social services to a population. LÄS MER

 3. 3. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. LÄS MER

 4. 4. Fiske och havsbruk som ekonomisk motor i norska regioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :David Grahn; Petter Ekelund; [2020]
  Nyckelord :aquaculture; Norway; economic growth; natural resources; Business and Economics;

  Sammanfattning : Norway has the past 20 years witnessed a boom in fishing and aquaculture industry. This thesis investigates whether it has been beneficial for economic growth on a regional level. Data from the 19 regions of Norway has been used to test three hypotheses through econometric analysis using a two-way fixed effect panel regression model. LÄS MER

 5. 5. The potential of innovative dry source-separating urban sanitation technologies in Montero, Bolivia : A sustainability assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ylva Geber; [2020]
  Nyckelord :Montero; UDDT; nutrient recycling; sanitation; sustainability; multiple criteria; health; resource use; environmental; technical; organizational; financial; fertilizer; Montero; UDDT; näringsåtervinning; sanitet; hållbarhet; multipla kriterier; hälsa; resursanvändning; miljö; tekniskt; organisatorisk; finansiellt; gödselmedel;

  Sammanfattning : Montero is one of the cities with the highest population growth inthe lowlands of Bolivia. According to Montero's municipal plan for water and sanitation, only 36 % of the population in the urban areas of Montero is connected to the sewage system. LÄS MER