Sökning: "Economical Dimensions"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Economical Dimensions.

 1. 1. GER DEMOKRATI LIKA LIV? En kvantitativ studie om demokrati och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Berglund; [2019-06-25]
  Nyckelord :democracy; gender equality; women rights;

  Sammanfattning : This cross-country time-serie statistical study explores how the level of democracy affects the level of gender equality. Gender equality is defined through three dimensions: political and social gender equality, economical gender equality and gender equality in health. LÄS MER

 2. 2. International business collaboration between small islands to encourage sustainable development

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Håkansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the world economy today is based on constant economic growth, essential challenges to business development have emerged regarding for example how to manage the growth rate in order to have the minimum environmental impact. The limitations of natural resources have become evidently clear in many different areas, and the need to find sustainable ways of developing societies has become a necessity. LÄS MER

 3. 3. Färjestadsskolan – en jämförelse av stommaterial : En ekonomisk och miljömässig jämförelse av stommaterialen prefabricerad betong och KLträ

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Karlsson; Rima Ajeel; [2019]
  Nyckelord :Stommaterial; nybyggnation; ekonomisk jämförelse; miljömässig jämförelse.;

  Sammanfattning : In today’s society the environmental impact of the construction industry is a major problem. Something that should be pursued is a more sustainable construction in which economic, social and environmental sustainability cooperate. The choice of building materials plays a significant role in creating a more sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Cultural effect on the change management

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Oxana Ilyukhina; Anna Stathopoulou; [2019]
  Nyckelord :Change Management; National and Organizational Culture; Comparative Study;

  Sammanfattning : AbstractChange is incorporated in our personal and professional lives and there is no argument about that. In today’s era of constant technological and economical evolution, businesses are forced to adapt to the new circumstances by leveraging efficiency, decreasing time of adaptability in order to gain competitive advantage and survive. LÄS MER

 5. 5. "Det är roligare att servera en salmbärssylt från grannen än en burksylt från Lidl"  : En kvalitativ studie om hur svenska ekoturismföretag arbetar för att skapa hållbar turismutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Moberg; Yen Phoosaensri; Anna Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Ekoturism; hållbar turismutveckling; hållbarhet; miljö; bärkraft; ekoturismföretag;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att skapa en förståelse över vilka sätt som ekoturismföretag bidrar till hållbar turismutveckling utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samt att skapa en förståelse över hur ekoturism och hållbar turismutveckling definieras. Följaktligen är studiens frågeställning: på vilka sätt bidrar ekoturismföretag till hållbar turismutveckling? Metod Studien är genomförd via en deduktiv ansats med utgångspunkt i tidigare forskning om ekoturism och hållbar turismutveckling. LÄS MER