Sökning: "Economics of climate change"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Economics of climate change.

 1. 1. Environmental innovation across Sweden: The role of related variety in regional knowledgebases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alexander Wobedo; [2020]
  Nyckelord :Environmental innovation; related variety; variety; regional development; sustainable development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable development has become a major goal of development policies across the globe and environmental innovation is commonly viewed as a means to fulfil this goal because it can create growth while simultaneously reducing environmental impact. Recent research in economic geography has provided evidence for a positive relationship between variety in local knowledgebases and innovativeness. LÄS MER

 2. 2. Politics, human values and climate change: Investigating the determinants of climate change perceptions in Europe

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alva Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate change perceptions Political orientation Human values Epidemiological approach; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper empirically investigates the determinants of climate change perceptions across Europe, focusing on how political orientation and human values affect attribution- and trend belief, perceived impacts of climate change and climate concern. Previous studies in this field of research have ignored the risk of reverse causality, which is addressed in this paper by conducting the epidemiological method. LÄS MER

 3. 3. Skogens roll i klimatfrågan : en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Halldén; [2020]
  Nyckelord :inramningsanalys; klimatförändringar; klimatpolitik; media; skogspolitik; climate change; climate politics; forest politics; frame analysis;

  Sammanfattning : Det finns många aktörer med olika perspektiv på skogens roll i klimatfrågan. Dessa perspektiv kan skildras i media av aktörer som får mediautrymme. Media påverkar allmänhetens uppfattning genom att sätta agendan och avgöra vilka perspektiv som publiceras i mediet. LÄS MER

 4. 4. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Viktor Holfve; [2020]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. LÄS MER

 5. 5. How do cities work with transformative change? Malmö’s and Copenhagen’s approach to energy efficiency in buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Paulina Lis; [2020]
  Nyckelord :cities; energy; energy efficiency; transitions; sustainability; buildings; green buildings; energy transitions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Global inefficient energy use poses a significant risk to climate change and air quality worldwide; therefore, there is an urgent need to transform today's energy system into one that is rooted in efficiency. The building sector represents an opportunity to reduce energy use and has the potential to unlock additional co-benefits. LÄS MER