Sökning: "Ecosystem Resilience"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Ecosystem Resilience.

 1. 1. Addressing the Knowledge – Practice Gap of Ecosystem Service Valuations: Understanding the Barriers to Building Social-Ecological Resilience in Kalimantan, Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Wolfgang Haider; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem Service Valuation; Land-use decision-making; Knowledge-practice gap Resilience; Social-Ecological Systems; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Knowledge acquired through ecosystem service valuations can provide valuable information to stakeholders making land-use decisions. Effective use of ecosystem service valuation knowledge with a cost-benefit analysis can create resilient social-ecological systems. LÄS MER

 2. 2. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Nyckelord :Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Sammanfattning : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. LÄS MER

 3. 3. Management, valuation and evaluation of urban greenspace and trees in relation to resilience; : The importance of ecosystem services in the built environment and how they are maintained and cared for.

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Pia isaksson; [2018]
  Nyckelord :resilience; ecosystem services; green structures; urban planning;

  Sammanfattning : Abstract: Managing worldwide urbanization and housing shortage in cities through a resilient development isan immense issue of today. This study states the risk with urban densification, at the expense ofgreenspace, which is crucial to maintain vital ecosystem services. LÄS MER

 4. 4. Building resilience to climate change in marine social-ecological systems : A study on maritime spatial planning in Finland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sanna Moliis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Resilience of marine ecosystems are diminished due to climate change and increased human activities at sea. In the European Union acknowledge the issues in the Integrated Maritime Policy (IMP), and the Maritime Spatial Planning Directive, which obligates member states to develop spatial plans for their coastal- and marine areas. LÄS MER

 5. 5. Local perceptions of changes in ecosystem services and climate : case study in Ecuadorean Sierra

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Anna Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :traditional ecological knowledge; ecosystem services and goods; climate change;

  Sammanfattning : Anthropogenic-induced land-use and land-cover change is a threat to biodiversity and ecosystem services, and contribute to global climate warming. Forests are essential in the climate system and store a large part of the global carbon. LÄS MER