Sökning: "Ecotourism"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Ecotourism.

 1. 1. Political tourism? : A critical social analysis on ecotourism and the indigenous struggle in the Ecuadorian Amazons

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Miriam Bette; [2019]
  Nyckelord :Indigenous; Ecotourism; Postcolonial debate; Ecuador; Amazons; Social structures; Cultural survival; Sustainable development;

  Sammanfattning : Enabled by a Minor Field Study scholarship from SIDA, this thesis examines indigenous involvement in ecotourism in the Ecuadorian Amazons. Indigenous people are the most marginalized social group world-wide, and coincidingly often live in resource rich pristine land. LÄS MER

 2. 2. Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Lejon Flodin; [2018]
  Nyckelord :bergsgorilla; antropogena hot; bevarandearbete;

  Sammanfattning : Den kritiskt utrotningshotade bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) förekommer endast i två isolerade populationer i fyra nationalparker i Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. Antalet uppskattas idag vara 880 individer. LÄS MER

 3. 3. ”Investera i ekoturismen istället” : om försörjning och fattigdom i en kambodjansk fiskeby

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Leonie Prevel; [2018]
  Nyckelord :Kambodja; Kampong Phlouk; jämlikhet; fattigdom; fiskeby; fiske;

  Sammanfattning : FN:s första hållbarhetsmål är att avskaffa all form av fattigdom, överallt. Invånarna i fiskebyar i Kambodja lever ofta i fattigdom och deras liv påverkas av åtskilliga faktorer. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur byborna i en fiskeby försörjer sig och vilka utmaningar som finns mot att ta sig ur fattigdomen. LÄS MER

 4. 4. Promoting Sustainability through the Integration of Citizen Science and Ecotourism

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Jos Sienknecht; Daniel Villafranca; Jennifer Martel; Sarah Lamb; [2018]
  Nyckelord :Ecotourism; Citizen Science; Sustainability; Strategic Sustainable Development; Toolkit; Guidelines;

  Sammanfattning : This study aims to draw attention to a new concept within the tourism industry that integrates citizen science into an ecotourism product. The merge of citizen science and ecotourism shows potential to play a role in strategic sustainable development and to give ecotourism providers a competitive advantage in the market. LÄS MER

 5. 5. Vilka är redo att kämpa för naturens bevarande på Kungsleden? : En kvalitativ studie om ekoturism och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Frida Oscarson; Erika Rydberg; [2018]
  Nyckelord :ekoturism; hållbar utveckling; bevarande; Kungsleden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika aktörer ställer sig gentemot ekoturism och hållbar utveckling vid utövande av friluftsliv på Kungsleden. Studiens teoretiska teoriram bygger på teorier kring ekoturism, hållbar utveckling samt förvaltning och planering av naturen och rekreationsmöjligheter. LÄS MER