Sökning: "Ed Edward"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ed Edward.

 1. 1. En undersökning om end-to-end kryptering av SMS med hjälp av PKCS #1

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mikael Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Android; Encryption; SMS; Public Key Cryptography; Key management; Authentication; Android; Kryptering; SMS; Public Key Kryptografi; Nyckelhantering; Autentisering;

  Sammanfattning : In today’s society, especially after everything that was reported by Edward Snowden when he, during 2013, showed how USA’s NSA worked with global surveillance, there is a great need to keep communication secure. Se- cure both in such a way that the contents in messages are protected from unwanted parties as well as in such a way that messages’ authenticity can be verified. LÄS MER

 2. 2. Edward Scissorhands : En genusanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Simonsson; [2014]
  Nyckelord :Mansbild; Edward Scissorhands; Sleepy Hollow; Ed Wood; The cabinet of Dr. Caligari; Tim Burton; Johnny Depp;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera mansbilden av karaktären Edward i filmen Edward Scissorhands (Tim Burton, 1990). Genom attstudera hans personlighet och egenskaper ur olika perspektiv, som kan uppfattas som både manligt och kvinnligt, har jag försökt att ta reda på vem denna utstickande karaktär är. LÄS MER