Sökning: "Edda Ahrent"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edda Ahrent.

  1. 1. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Edda Ahrent; [2017]
    Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER