Sökning: "Edelfeldt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Edelfeldt.

 1. 1. En studie av det kvinnliga berättandets begränsningar och möjligheter i Inger Edelfeldts novell ”Riktig kärlek”.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Björk; [2015-09-18]
  Nyckelord :Inger Edelfeldt; Riktig kärlek; Gérard Genette; Sandra Gilbert; Susan Gubar; Ingrid Holmquist; Yvonne Hirdman; Michel Foucault; Carin Holmberg; Judith Butler; Anthony Giddens; literary studies; gender studies; feminism;

  Sammanfattning : The focus of the essay is to study aspects of female narration in the short story “Riktig kärlek” in the short story collection Riktig kärlek by Inger Edelfeldt. These aspects will also be contextualized using theories of literary studies, gender studies, feminism and sociology. LÄS MER

 2. 2. Stilens och berättarteknikens betydelse för tolkningen av Inger Edelfeldts novell "Sommar"

  L2-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Daniel Matevski; [2012]
  Nyckelord :frekvens; originalitet; paratextuell koppling; biografisk analysmetod; synestesi;

  Sammanfattning : ”Sommar” är ett av de allra främsta exemplen på Inger Edelfeldts skicklighet som novellförfattare. Genom ett antal stilistiska och berättartekniska grepp utnyttjar hon novellens begränsade utrymme optimalt. LÄS MER

 3. 3. Barndomen som en metafor : En studie av Agnes von Krusenstjernas Tony växer uppoch Inger Edelfeldts Breven till Nattens Drottningi psykoanalytisk belysning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Olga Engfelt; [2012]
  Nyckelord :Barndomens metaforik; mognadsprocess i barndomsskildringar; psykoanalysen; arketypsteori; jagtillstånd; drömtydning; intertextualitet; Agnes von Krusenstjerna; Inger Edelfeldt;

  Sammanfattning : I fokus för denna uppsats står barndomens metaforik i två litterära verk, nämligen Agnes von Krusenstjernas Tony växer upp (1922) och Inger Edelfeldts Breven till NattensDrottning (1985). Syftet men uppsatsen är att undersöka hur uppfattningen om barndomen konstrueras och förändras i litterära verk från skilda tider. LÄS MER

 4. 4. Att skriva, skriva om och skriva om sig själv : En komparativ undersökning av Inger Edelfeldts och Bengt Martins omarbetade berättelser om homosexualitet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Sebastian Nilsson Lindberg; [2011]
  Nyckelord :Homosexuality; auto fiction; youth; comparison; versions; rewriting; adolescent literature; Homosexualitet; självbiografi; ungdom; jämförelse; versioner; omarbetning; ungdomböcker;

  Sammanfattning : Inger Edelfeldt (1956) and Bengt Martin (1933-2010) are two Swedish writers of different generations. Both of them did, between the years 1968 to 1983, write about adolescent men coming to terms with their homosexuality. LÄS MER

 5. 5. Första intrycket - bokens förmåga att fånga läsaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Malin Lundqvist; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bokens paratexter skapar läsarens första intryck och förväntan. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket intryck olika verks paratexter ger, via dess bokomslag och titel, samt att analysera de olika verkens inledningsord och första kapitel. I uppsatsen ges också didaktisk inspiration till litteraturläsning. LÄS MER