Sökning: "Edin Lindeborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edin Lindeborg.

  1. 1. Stora beslut för små företag : Investeringsprocessen i småföretag

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Tobias Lindeborg; Edin Mutilovic; Andreas Hedlund; [2014]
    Nyckelord :investeringsprocess; investeringsbeslut; småföretag; faktorer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Investeringar inom tillverkningsbranschen har en stor betydelse för tillväxttakten i  samhället. En stor andel av företagen är småföretag vilka representerar en femtedel av totala BNP och antalet arbetstagare i Sverige. LÄS MER