Sökning: "Edin Prlja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edin Prlja.

  1. 1. Företagens syfte att hyra personal (En kartläggning över Sveriges företag)

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Edin Prlja; Tomas Taari; [2008]
    Nyckelord :Ekonomistyrning; bemanningsföretag; hyra personal; flexibilitet;

    Sammanfattning : Slutsatsen i vår studie är att syftena för inhyrning av personal är likvärdiga mot tidigare studier som utförts. Vi har i studien klargjort att flexibilitet är fortfarande ett centralt syfte att hyra personal istället för att anställa. LÄS MER