Sökning: "Edinburgh"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Edinburgh.

 1. 1. Is There a Correlation Between Eye Preference and Visual Acuity, Eye Dominance, and Handedness in Humans?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Julia Sköldsson; [2019]
  Nyckelord :Eye dominance; eye preference; handedness; humans; visual acuity;

  Sammanfattning : Most humans do not only have a preferred hand to use in different situations, they also exhibit a clear preference when it comes to eye usage. Few studies have assessed whether different tests of eye preference give congruent or incongruent results, and furthermore, there are conflicting findings on whether eye preference correlates with eye dominance, visual acuity, and handedness. LÄS MER

 2. 2. Smartphone-beroende och upplevd psykisk hälsa hos högstadie- och gymnasieelever : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Josefin Bengter; Annie Åhlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att fastställa hur stor andel av högstadie- och gymnasieelever som är smartphone-beroende. Studien genomfördes också för att undersöka om det fanns något samband mellan högstadie- och gymnasieelevers smartphone-beroende och deras upplevda psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. Med ena foten utanför-En teoriprövande fallstudie av Danmarks undantagsklausul från EMU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Vøllo; [2019]
  Nyckelord :EU; Liberal intergovernmentalism; Sociologisk institutionalism; Danmark; EMU; Europeisk integration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the relationship between the EU and the member states. There is a vide range of theoretical approaches intended to develop a greater comprehension in why European integration take place and how the political process within the EU can be explained. LÄS MER

 4. 4. Barnmorksors kunskap och attityder om depression under och efter graviditet - en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Evelina Karlsson; Marzia Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för att en kvinna ska drabbas av antenatal depression är 20 % och för postpartumdepression är 8-15%. Det vanligaste instrumentet som används för att screena för depression under och efter graviditet är Edinburgh Postnatal Depression Scale. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av depressiva symtom hos pappor

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Depression; Pappor; EPDS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Edinburgh Postnatal Depression Scale är en screeningmetod som fungerar för att fånga upp mammors symtom på förlossningsdepression, men även pappor kan drabbas av depression i samband med att de blir föräldrar. En Screeningmetod som fångar upp depressiva symtom hos pappor saknas i dagsläget. LÄS MER