Sökning: "Edita Kurbegovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edita Kurbegovic.

  1. 1. “Det är det mest grundläggande vi håller på med” : En kvalitativ studie om familjebehandlares erfarenheter av samspels-och anknytningsarbete

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

    Författare :Alva Öberg; Edita Kurbegovic; [2020]
    Nyckelord :Samspel; Anknytning; Familjebehandling; Socialt arbete;

    Sammanfattning : Begreppen anknytning och samspel är väletablerade inom den svenska socialtjänsten. De används både inom utredningssektorn och inom socialtjänstens öppenvård för barn och familj. LÄS MER