Sökning: "Edith Landbris"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edith Landbris.

  1. 1. Erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvården : En litteraturstudie ur vårdpersonalens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Fredrik Bohnsack; Edith Landbris; [2020]
    Nyckelord :Vårdpersonal; hemsjukvård; palliativ vård; erfarenhet; svårighet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det är cirka 70 000 personer som årligen är i behov av palliativ vård i Sverige. Den palliativa vården bedrivs inte som det önskas och vårdpersonalen har stora svårigheter att förstå vad palliativ vård är och vad denna typ av vård innebär. LÄS MER