Sökning: "Edith Södergran"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Edith Södergran.

 1. 1. En Strid För Lättnad : En narratologisk läsning av Edith Södergrans ”Undret” med diskussion ur feministteologisk synvinkel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna-Karin Aspersand; [2020]
  Nyckelord :epos; dialogue; focalization; Mieke Bal; Catherine Keller; epos; dialog; fokalisering; Mieke Bal; Catherine Keller;

  Sammanfattning : This thesis is a narratological analysis of the poem “The Miracle” by Edith Södergran. The thesis uses narratological tools from Mieke Bal in order to investigate different themes mainly connected to Christological sacrificial mythology. LÄS MER

 2. 2. Den bundna friheten : En kognitiv metrisk analys av den bundna versrytmen i fyra dikter av Edith Södergran

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johnny Edström; [2019]
  Nyckelord :Metrik; rytm; modernistisk poesi; Södergran; kognitiv metrik; balans; kraft; perceptionsmönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar den rytmiska strukturen i fyra dikter av Edith Södergran, två från hennes första diktsamling och två från hennes sista, postuma samling. Den rytmiska analysen utgår ifrån kognitiv metrisk teori och fokuserar på läsarens mentala upplevelse av rytmiska intryck. LÄS MER

 3. 3. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER

 4. 4. Det oundvikliga skall ske som ett svärdshugg : Krisnarrationen i Edith Södergrans Dikter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Neu; [2017]
  Nyckelord :Edith Södergran; Dikter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Analys av röstkvalitet i ljudbokspoesi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Karin Sjögren; [2013]
  Nyckelord :ljudbok; röst; poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Metodutveckling för tolkning av litteratur utifrån ljud. Fem ljudboksdikter, skrivna av Edith Södergran och upplästa av fem skådespelare, analyseras genom metoden perceptuell analys av röstkvalitet. Relateras till Merleau-Pontys fenomenologiska perceptionsteori och Frances Dysons teori om radiorösten. LÄS MER