Sökning: "Edmond Lorend"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Edmond Lorend.

 1. 1. Venture Capital - En studie om hur geografiskt ursprung påverkar sannolikheten för en exit

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Larsson; Edmond Lorend; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund - För att kunna bygga långsiktigt hållbara företag är det viktigt att nystartadeföretag har möjlighet att få kapital. Många gånger är det svårt för de nystartade bolagenatt få in tillräckligt med kapital då investeringarna kan betyda en stor risk förinvesterarna. LÄS MER

 2. 2. Gods och avfallsdistribution på urbana vägar

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Oscar Johansson; David Larsson; Edmond Lorend; ANTON PERSSON; Joakim Viström; Christoffer Ågren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER