Sökning: "Edmundsson Elin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edmundsson Elin.

  1. 1. En spark i baken och lite kli på ryggen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Elin Edmundsson; Emma Nilsson; [2014]
    Nyckelord :Frigivna fångar; Metoder; Arbetslivet; Förändringsarbete; Återfall;

    Sammanfattning : Denna studie belyser hur två myndigheter och en organisation arbetar med frigivna fångar med mål att nå en förändring. Återfall i brott är ett vanligt problem, 44 procent av alla frigivna män i Sverige återfaller inom tre år. Brist på uthållighet och låg självkänsla är två orsaker till återfall. LÄS MER