Sökning: "Education Act"

Visar resultat 1 - 5 av 559 uppsatser innehållade orden Education Act.

 1. 1. Throwing the die in Georgia: Does swearing an oath make students report honest answers?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Schönfelder; [2019-10-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. PROFESSIONELLA AKTÖRERS TOLKNING AV VARSAMHETSKRAVET OCH FÖRVANSKNINGSFÖRBUDET I PBL Med exempel från Forsåker, Mölndal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Pernilla Stålberg; [2019-10-02]
  Nyckelord :Urban planning; building operation; ; cultural heritage; industrial heritage; ; built enviroment;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:7.... LÄS MER

 3. 3. Encouraging pro-environmental behaviour amongst Millennials in Online Communities - The role of information and goal-frames on Instagram

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Vanessa Trager; Karin Drozd; [2019]
  Nyckelord :Pro-environmental behaviour ; Sustainability  ; the Integrated Framework for Encouraging Pro-environmental Behaviour; Online communities;

  Sammanfattning : With the aim to reduce the effects of anthropocentric climate change and achieve a more sustainable future, promotion of sustainable individual behaviour is just as essential as driving political and economic change. As social media are experiencing growth in popularity, online communities in which influencers act as opinion leaders are a promising tool to influence behaviour. LÄS MER

 4. 4. Folkdans och somatik : en kvalitativ studie om folkdanskroppen och somatik i folkdansundervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Henrike Wesp; [2019]
  Nyckelord :somatics; folk dance; dance education; somatic perspective; traditional dance; dance; awareness; pedagogics; Swedish folk dance; traditional dance; somatik; somatiska principer; dans; folkdans; traditionell dans; dansundervisning; pedagogik; medvetenhet; kroppen; svensk folkdans; tradition;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how dance teachers who are educated in Swedish folk dance are reflecting and thinking over the body and the use of bodily self-awareness in their teaching. Furthermore it wants to examine whether the use of somatic principles can act as a tool to support the ideas which dance teachers express. LÄS MER

 5. 5. Demokratiutbildning och skolval : Ett samverkande eller spänningsfyllt möte?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linn Nilsson; [2019]
  Nyckelord :School election; democracy education; democracy-mission; shaping citizenship; politics in school;

  Sammanfattning : Swedish schools are responsible for a democracy-mission, to educate democratic citizens. School elections can thus be a tool where the students can practice an important democratic act, namely to vote. LÄS MER