Sökning: "Education and Masculinity"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Education and Masculinity.

 1. 1. Hockeykillar och hästtjejer: identitet och könsnormer i elevers visuella kulturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Rosén; Anja Skog; [2022]
  Nyckelord :bildundervisning; elevers visuella kulturer; femininitet; könsnormer; maskulinitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to make a contribution of knowledge about students’ visual cultures and what possibilities and limitations they might pose in visual art education. Semi-structured interviews were conducted with 15-year-old students, which resulted in empirical data consisting of transcriptions of two interviews concerning the visual cultures of ice hockey and horseback riding. LÄS MER

 2. 2. "Vi kvinnor måste jobba hårdare för att uppnå samma ställning" : Hur problematiseringar av jämställdhet och arbetsmarknad i samhällskunskapsundervisningen påverkar studiemotivationen hos gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Elin Setzman; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; förutsättningar; jämställdhet; studiemotivation; undervisning;

  Sammanfattning : This study investigates how graduating students at Swedish upper secondary school perceive the content and form of education in social science regarding the subject areas of labor market and equality. The study also investigates how students perceive their own possibilities on the labor market and whether these perceptions can be derived from content in social science education. LÄS MER

 3. 3. En papparoll i förändring - Studie om mäns uttag av föräldrapenning och faktorer som påverkar arbetet mot jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Ydnäs; [2022]
  Nyckelord :parental leave; gender equality; male dominated industries; linear regression; hegemonic masculinity; urban; rural; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden achieves the highest gender equality index by the European Institute of gender Equality (EIGE). Women in Sweden still use double the amount of parental leave that men do. The aim of this study was to investigate if the amount of men working in male dominated industries affect the males share of parental leave. LÄS MER

 4. 4. Witches are not so delicate : A Jungian analysis of gendered oppression in Madeline Miller’s Circe and the novel’s pedagogical potential in the EFL classroom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Hermansson Ida; [2022]
  Nyckelord :Jungian theory; hegemony masculinity; Circe; EFL classroom; gender oppression; literary education; feminist pedagogy; Upper Secondary School;

  Sammanfattning : Circe (2018) by Madeline Miller is a retelling of The Odyssey from the perspective of the witch Circe. The novel challenges the previous portrayal of Circe as a vindictive seductress and provides insight into the narrative of a woman negotiating a man’s world, in which she is denied autonomy due to her gender. LÄS MER

 5. 5. Minoriteten och majoriteten möter genusnormen : En kvalitativ studie om att arbeta som manlig och kvinnlighantverkare i en mansdominerad byggbransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sara Bergsten; Linnea Webrell; [2022]
  Nyckelord :Male-dominated; masculinity; gender equality; gender norms; majority; minority; women in the construction industry; Mansdominerad; maskulinitet; jämställdhet; genus; normer; majoritet; minoritet; kvinnor i byggbranschen;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att byggbranschen är en av världens mest mansdominerade branscher där jämställdhet är svår att uppnå. Denna studie är en kandidatuppsats på Personal och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna. LÄS MER