Sökning: "Educational leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden Educational leadership.

 1. 1. Ledarskapsförmågor som kapital och strategi : Studenters värdering och avsedda bruk av ledarskapsförmågor för att positionera sig i arbetslivet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linus Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership is attributed great effect on organizations’ working-environment, effectiveness and profit. Leadership is also associated to managers, but leadership skills is not described as necessary for becoming a manager. LÄS MER

 2. 2. Det svenska ledarskapet i Förenade Arabemiraten : Svenska chefers upplevelser av ledarskap i Förenade Arabemiraten

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Hiselius; Ranin Ayoub; [2021]
  Nyckelord :Leadership; Swedish; Middle east; Cross-cultural management; Adaptive leadership.;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how the Swedish managerial leadership applies in the United Arab Emirates (UAE) and to what extent they need to adapt their leadership due to the context which they are in. Six semi-structured interviews were made, and the results shows that the conditions for Swedish leaders is better in a context higher educational level among the employees and where the employees also express that they value the Swedish leader’s education and professional background. LÄS MER

 3. 3. "Ensamhetens vår" : En fenomenografisk analys över lärares uppfattningar om distansundervisning vid drama- och teaterpedagogutbildningar. under covid-19.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Patrik Gullbing; [2021]
  Nyckelord :Drama; theatre; drama in education; educational drama; covid-19; distance learning; relational pedagogy; multimodal theori; phenomenografi; applied theatre; e-learning; dramapedagocial education; theatrepedagocial education; covid-19.; Dramapedagogik; teaterpedagogik; covid-19; distansundervisning; relationell pedagogik; multimodal teori; fenomenografi; drama; applied theatre; covid-19.;

  Sammanfattning : The background for this study is the immediate readjustment to distance work for drama- and theatrepedagocial-education due to the Covid-19 pandemic during the spring of 2020. Central for these educations is the focus on interplay, aesthetic processes, leadership and physical embodiment, which heavily relies on interaction together with the group in a common physical space. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogen i skolutveckling : uppfattningar om specialpedagogens uppdrag inom pedagogiskt arbete

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Angela Patel; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; pedagogical work; special educational needs coordinator SENCO ; school improvement; school development och accessibility.;

  Sammanfattning : School improvement research indicates that learning outcomes and pupils’ attainment can be raised if quality of teaching is improved (Barber & Mourshed, 2007). The research questions arose through reflections regarding how the special needs competence could be utilised better and in what way this could contribute to change and to development of the school and the learning environment. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan : En fenomenografisk studie om vårdnadshavares kvalitativt skilda sätt att uppfatta vad undervisning i förskolan är.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tina Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Conception; Education; Educational leadership; Experience; Parent; Preschool; Teaching; Variation.; Erfarenhet; Förskola; Pedagogiskt ledarskap; Undervisning; Uppfattning; Utbildning; Variation; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : The preschool curriculum of 2018 declares that preschool teachers must plan and carry out teaching with the preschool children. Previously, research has mainly focused on how principals and preschool teachers perceive the concept of teaching in relation to the preschool. LÄS MER