Sökning: "Educational science"

Visar resultat 1 - 5 av 631 uppsatser innehållade orden Educational science.

 1. 1. OpenCourse: Gamification in Computer Science Education

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Gustaf Bodin; Elias Ekroth; Tobias Engblom; Filip Linde; Anwarr Shiervani; [2023-03-03]
  Nyckelord :Gamification; Education; Heuristic Evaluation; Desktop Application Development; Spelifiering; Utbildning; Heuristisk Utvärdering; Datorapplikationsutveckling;

  Sammanfattning : Academic degrees in computer science suffer from the highest dropout rates among universities. As a result, there is a lack of technical professionals, which could threaten the digital infrastructure. LÄS MER

 2. 2. Att möta anhöriga till patienter i livets slutskede : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ikil Zelleroth; Jennifer Yayo; [2023]
  Nyckelord :Anhöriga; Erfarenheter; Kvalitativ litteraturstudie; Möte; Sjuksköterskorna; Vård vid livets slutskede.;

  Sammanfattning : Background: Within palliative care at the end of life, the meeting with nurses has great significance for the patient's relatives. However, there are divided opinions about how nurses and the patient's relatives experience the meeting with each other. LÄS MER

 3. 3. Undervisning och bedömning i sång. En kvalitativ intervjustudie om sång i högstadiet i relation till Lgr11 och Lgr22 samt lärares metoder för elever i sångsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Julia Eriksson; Karin Bäckström; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; Högstadiet; Läroplan; Musikundervisning; Sång; Sångsvårighet; Sångundervisning; Tonträffning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Curriculum; Grading; Junior high school; Music education; Pitch matching; Singing; Singing difficulty; Singing teaching; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap kring musiklärares undervisning och bedömning av sång i årskurs 7–9 i förhållande till den nya läroplanen Lgr22, samt de metoder lärare använder för att hjälpa elever i sångsvårigheter att nå måluppfyllelse och utveckla tilltro till sin förmåga att sjunga; metoder som lärarens uppmuntran, kommunikation och verktyg för tonträffning. Olika perspektiv lyfts fram gällande genomförande av bedömning i sång, främst formativa, men även summativa med fokus på elevernas delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Genteknik i ett utmanande klassrum - vilka faktorer gör det svårt att undervisa om genteknik?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Kevin Andersson Sumalee; [2022-12-14]
  Nyckelord :Education; learning genetics; teaching genetics; genetically modified organisms; challenges in genetic engineering; teaching methods in biotechnology; educational strategies when teaching genetics;

  Sammanfattning : In recent years the research in genetic engineering and biotechnology have skyrocketed meaning there’s new tools and conditions caving the road for a scientific future. This has an important role in the education and preparing students for this scientific future. LÄS MER

 5. 5. The Dissatisfaction of Utopia in Iain M. Banks's Culture Novels

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Björn Carlsten; [2022]
  Nyckelord :utopia; science-fiction; Iain Banks; the Culture; teaching;

  Sammanfattning : The Culture is a utopian civilization that features in the science-fiction novels of Iain M. Banks that has some claim to be as comprehensively satisfactory and universal in its appeal as possible. LÄS MER