Sökning: "Educational sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 553 uppsatser innehållade orden Educational sciences.

 1. 1. Är det ens ensemble? En kvantitativ och kvalitativ studie om ensembleundervisning på distans ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Otto Johansson; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; Elevperspektiv; Gymnasium; Motivation; Musikundervisning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Distance education; Music education; Remote learning; Student perspective; Educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, all Swedish high schools had to shift their education to distance learning, which led to new challenges for both teachers and students. The aim of this study is to increase the knowledge about students’ perspective of distance ensemble education. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsprogram på grundsärskola och gymnasiesärskola: processen och utvecklingen. Jämförelsestudie mellan grundsärskola och gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Adeola Aderounmu; Yvonne Högman; [2021]
  Nyckelord :Individual Educational Plans IEP ; special needs; special schools; Åtgärdsprogram; särskilt stöd; grundsärskola; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen ska åtgärdsprogram (Åp) upprättas för alla elever i behov av särskilt stöd för att uppnå kunskapskraven i alla skolformer. Avvikelser mellan riktlinjerna och implementeringen av Åp förekommer ofta på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. LÄS MER

 3. 3. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 4. 4. Barriers to education among Dalit girls: accessibility of educational opportunities in Nepal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Neeti Pradhan; [2021]
  Nyckelord :Dalit; Inequality; Poverty; Education; Barrier; Socio-cultural norms; Discrimination; caste system; awareness; household; self-internalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Unequal access to education still remains a major problem especially in developing countries such as Nepal. The caste system in Nepal creates a hierarchy of social groups which has resulted in unequal power distribution and unequal access to resources. LÄS MER

 5. 5. Exploring Connections within Documented-non-European Immigrants' Social Networks and the Influence of the Connections in Labour Market Integration, Lund-Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Doerte Cudjoe-Teye; [2021]
  Nyckelord :Documented-Non-European Immigrants; Labour Market Integration; Immigrants Social Networks; Social Capital; Networks of Connections; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the labour integration of documented-non-European immigrants into the Swedish labour market through their immigrants' networks. Most documented-non-European immigrants face labour integration challenges due to the lack of specific labour skills. LÄS MER