Sökning: "Edvardsson Beatrice"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edvardsson Beatrice.

  1. 1. Varför kvinnor fortsätter att röka under graviditeten : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Nilam Hassanali; Edvardsson Beatrice; [2015]
    Nyckelord :smoking; pregnancy; person-centered care; rökning; graviditet; personcentrerad omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som röker kan drabbas av minskad fertilitet och det kan ta längre tid för dem att bli gravida. Forskning visar att rökning i samband med graviditet bland annat kan leda till missfall, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd. LÄS MER