Sökning: "Edvin Abramsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edvin Abramsson.

  1. 1. Patienters upplevelser av bemötande hos fysioterapeut vid långvarig ländryggssmärta : en kvalitativ intervjustudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Edvin Abramsson; [2023]
    Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Fysioterapi; Kommunikation; Ländryggssmärta;

    Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos människor i åldrarna 45–65 år. Orsaken till långvarig ländryggssmärta varierar men individuella faktorer som ålder, fysisk aktivitet samt psykologiska faktorer som ångest, stress och depression kan vara faktorer som kan bidra till besvären. LÄS MER