Sökning: "Edvin Berg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Edvin Berg.

 1. 1. Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Edvin Berg; Karl Wilhelm Lange; [2020]
  Nyckelord :ESG; Sustainable Investing; Dependency Structure; Correlation; Risk; Random Matrix Theory; Eigenvalue; Eigenvalue Decomposition; Minimum Variance Portfolio; ESG; Hållbar Investering; Beroendestruktur; Korrelation; Stokastisk Matristeori; Egenvärden; Egenvärdes Dekomposition; Minimal Variansportfölj;

  Sammanfattning : The interest in sustainable investing has increased significantly during recent years. Asset managers and institutional investors are urged to invest more sustainable from their stakeholders, reducing their investment universe. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsarbete i byggsektorn - "anpassning av kvalitetsledningssystem för medarbetare i produktion - en fallstudie på Skanska"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :William Osborne; Edvin Berg; [2016]
  Nyckelord :Ledningssystem; Kvalitetsarbete; Skanska; ISO 9000; Ständig förbättring; Erfarenhetsåterföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka hur delar av ett byggföretags kvalitetsarbete är uppbyggt och anpassat efter verksamheten. Författarna har tagit del av fallföretagets interna undersökning som tyder på en nedåtgående användning av företagets ledningssystem. LÄS MER