Sökning: "Edvin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Edvin Johansson.

 1. 1. About Time – An Examination of the Threats Posed by Climate Change and the Protection of Individuals Against Them Offered by the European Convention of Human Rights

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Public international law; ECHR; human rights; climate change; risk; State responsibility; Environmental law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anthropogenically caused climate change is now considered a reality. Recent climate scientific insights regarding climate-related risks, e.g. heat-waves, floods, droughts etc. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie Ystadbanan - Multikriterieanalys som metod för bedömning för bästa kapacitetshöjande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Tony Peter Tosic; Edvin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Järnväg; Multikriterieanalys; Expertgrupp; Dubbelspår; Partiellt dubbelspår; Mötesstation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Capacity is a constant problem on the Swedish railway. More and more travellers have begun to choose trains as a mean of transport due to the low environmental impact and its convenient way of transport. Public transport in Sweden has increased significantly in the last decade, and it is mainly rail travel that has increased. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer kring upplevd tillit för användare av ett digitalt bokningssystem : Fallstudie i design av webbapplikation för bokning av klipptider som upplevs tillitsfull av dess kunder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Trolme; Isak Johansson; Jonas Malm; Edvin Ljungstrand; Edvin Alstéus; Albin Ekenhagen; Björn Bergfeldt; Oskar Aidantausta; [2020]
  Nyckelord :Trust; Web development; Perceived trust; Service; Tillit; Webbapplikationsutveckling; mjukvaruutveckling; Upplevd tillit; Design;

  Sammanfattning : While trust is a fundamental block for a successful e-commerce web application, there is also a need for an easy-to-use and flexible booking system in today's hairdressing market. The purpose of this study is to investigate how a web application for mediation of hairdresser appointments can be designed to convey a sense of trust to its users. LÄS MER

 4. 4. Inte utan min försvarare : En uppsats om misstänktas rätt till närvarande försvarare under förundersökningsförhör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Edvin Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Grön Marknadsföring i sociala medier - en studie om hur sociala medier används av företag för att marknadsföra grönt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Edvin Shoaibi; Amanda Johansson; [2014]
  Nyckelord :advertising; sustainable marketing; enviromental marketing; ekologisk; sociala medier; social media; grön marknadsföring; green marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Grön marknadsföring i sociala medier – en studie om hur sociala medier används av företag för att marknadsföra grönt. Kurs: KSKK01 Service Management Författare: Amanda Johansson och Edvin Shoaibi Handledare: Christian Fuentes Nyckelord: Grön marknadsföring, sociala medier, interaktion, relationsmarknadsföring. LÄS MER