Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. ”Alla barn har någon form av behov” : En semistrukturerad kvalitativ studie om extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Angelika Vesterlund Jonsson; Edvin Hörnestig; [2021]
  Nyckelord :Rektor; huvudman; dokumentation; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : I statens offentliga utredningar uppmärksammas styrdokumentens otydlighet kring extra anpassningar och särskilt stöd. Trots att skollagen anger att fritidshemmet innefattas i vad som gäller extra anpassningar och särskilt stöd, så upplevs att stödet till fritidshem från rektorn är bristfälligt. LÄS MER

 2. 2. Co-Branding : Ett bra verktyg eller endast upphaussning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Kanlic; Máni Jonsson; Forat Al Haider; [2011]
  Nyckelord :Co-branding; varumärkesallians; samarbete; synergieffekt; misslyckande kritiska faktorer.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att inneha ett starkt varumärke är något som de flesta företag strävar efter. Genom brand equity kan företagen mäta sitt eget varumärke i jämförelse med sina konkurrenter. Det finns många olika tillvägagångssätt för att stärka sitt varumärke och co-branding är ett utav dessa. LÄS MER