Sökning: "Edvina Hajic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edvina Hajic.

  1. 1. Gapet mellan FATF:s grundläggande rekommendationer och svenska bankers reglering av penningtvätt i praktiken : Beslutsfattande inom svenska banker

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Adelisa Crnovrsanin; Edvina Hajic; [2018]
    Nyckelord :competence; FATF; money laundering; organizational relationships opportunism; FATF; kompetens; opportunism; organisationsförhållande; penningtvätt;

    Sammanfattning : Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som ständigt hotar världsekonomin och det finansiella systemet. Detta har medfört att Financial Action Task Forces grundläggande rekommendationer, som legat till bas för en stor del av regelverken inom den svenska finanssektorn, besitter en betydelsefull roll, likaså enskilda bankmedarbetares beslutsfattande inom de svenska storbankerna. LÄS MER