Sökning: "Edward Said postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Edward Said postkolonialism.

 1. 1. "I will alert the world to your suffering!" : En postkolonial analys av fyra seriealbum som behandlar Israel-Palestina-konflikten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Saskia Rubensson; [2020]
  Nyckelord :Comics; Comics Journalism; Graphic Novels; Israel; Palestine; Conflict; Narratology; Postcolonialism; Edward Said; The Other; Joe Sacco; Harvey Pekar; Guy Delisle; Sarah Glidden; Conflict; Serier; Tecknade serier; Israel; Palestina; Postkolonialism; Narratologi; Konflikt; Seriejournalistik; Edward Said; Joe Sacco; Harvey Pekar; Sarah Glidden; Guy Delisle;

  Sammanfattning : This thesis is a study of four graphic novels that depicts the Israeli-Palestinian conflict: Palestine (1993) by Joe Sacco, How to Get to Know Israel in 60 Days or Less (2011) by Sarah Glidden, Not the Israel My Parents Promised Me (2014) by Harvey Pekar and JT Waldman, and Jerusalem: Chronicles from the Holy City (2011) by Guy Delisle. By comparing the graphic novels, I study the differences and similarities in regard to postcolonial aspects by applying the theoretical framework of Edward Said concerning the “Other” and the Orient. LÄS MER

 2. 2. "Ett Herrefolk i Israel" : Debatten om Israel-Palestinakonflikten i Dagens Nyheter 1988

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kristoffer Keinvall; [2018]
  Nyckelord :Israel; Palestine; PLO; Israel-Palestine; Israeli-Palestinian conflict; Dagens Nyheter; debate; opinion piece; Zionism; colonialism; postcolonialism; newspaper study; rhetoric; Israel; Palestina; PLO; Israel-Palestinakonflikten; Dagens Nyheter; debatt; debattsida; sionism; kolonialism; postkolonialism; presstudie; retorik;

  Sammanfattning : This essay focuses on analyzing the rhetoric concerning the Israeli-Palestinian conflict in opinion pieces in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter in 1988. This is done using a qualitative analysis method. LÄS MER

 3. 3. Samerna & Herr Erik : En postkolonial studie om kolonisationen av Sápmi genom en prästs ögon

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bredgaard; [2018]
  Nyckelord :Saami; Postcolonialism; The Swedish church; Colonialism; Sápmi; Samer; Postkolonialism; Svenska Kyrkan; Kolonialism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the colonisation of Sápmi though the works of a local priest, by the name of Eric Grape. To do so, this study uses postcolonial theory when analysing the content of the works by Grape. LÄS MER

 4. 4. Läroboks-muslimer : En postkolonial diskursanalys av gymnasieskolansläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hussein Hamad; [2017]
  Nyckelord :islam; muslim; läroböcker; läromedel; jihad; kvinnosyn; misogyni; invandrare; stereotyper; fördomar; postkolonialism; Edward Said; orientalism;

  Sammanfattning : Uppsatsen Läroboks-muslimer behandlar postkoloniala föreställningar och stereotyper i läromedel avsedda för den svenska gymnasieskolan. Studiens syfte har varit att kartlägga och analysera hur islam och muslimer framställs i fyra av gymnasieskolans läroböcker; tillvägagångssättet studien använt sig av har varit att genom diskursanalysen som metod och med avstamp i den kritiska postkoloniala teoribildningen, kartlägga och analysera postkoloniala typifieringar av islam och muslimer med avgränsning på om och i sådana fall hur, läromedelsförfattarna skildrar: 1. LÄS MER

 5. 5. Den inhemska andra : Svenska prästers bilder av samer från 1600-talets mission till den så kallade Lappmarken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olof Thorsjö; [2015]
  Nyckelord :postcolonialism; colonialism; samic; Lapland; missionary; priests; other; Samer; samerna; svenska präster; mission; missionsuppdrag; lappmarkerna; kolonialism; postkolonialism; andrafiering;

  Sammanfattning : This study aims to unfold and explain the historical Swedish view upon the Samic people. The fundamental question asked is: ”In which manner, or manners, are the Samic people in the so called Lappmarkerna portrayed by Swedish missionaries during the 17th century? The study makes use of five Swedish missionaries’ written accounts of their travels in Lappmarkerna during the 17th century. LÄS MER