Sökning: "Edward Snowden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Edward Snowden.

 1. 1. Visselblåsaren Edward Snowden i olika medieformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Persdotter; [2020]
  Nyckelord :Edward Snowden; visselblåsare; hjälte; förrädare; USA; NSA; media;

  Sammanfattning : This essay discusses the portrait of the whistleblower Edward Joseph Snowden in different media forms. Edward Snowden, the NSA employee who in June 2103 revealed NSA’s secret global surveillance system in the newspapers The Guardian UK, The Washington Post and The New York times, has been portrayed in various types of media such as news articles, film, documentary and self-biography. LÄS MER

 2. 2. En undersökning om end-to-end kryptering av SMS med hjälp av PKCS #1

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mikael Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Android; Encryption; SMS; Public Key Cryptography; Key management; Authentication; Android; Kryptering; SMS; Public Key Kryptografi; Nyckelhantering; Autentisering;

  Sammanfattning : In today’s society, especially after everything that was reported by Edward Snowden when he, during 2013, showed how USA’s NSA worked with global surveillance, there is a great need to keep communication secure. Se- cure both in such a way that the contents in messages are protected from unwanted parties as well as in such a way that messages’ authenticity can be verified. LÄS MER

 3. 3. Media Discourse of the Right to Privacy under Surveillance: An analysis of the media coverage from post-9/11 to post-Snowden US

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kuntal Roy; [2018-09-21]
  Nyckelord :Privacy; surveillance; critical discourse analysis; media construction; media representation; national security; social control;

  Sammanfattning : The right to privacy in the age of surveillance is a long-standing controversial issue. This controversy first heightened in 2001, after 9/11 terrorist attacks; and again in 2013, after Edward Snowden‘s mass surveillance disclosure. LÄS MER

 4. 4. Snowden i svensk media : En frameanalys av svensk medias rapportering om Edward Snowden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hampus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsare; Edward Snowden; Media; Frameanalys; Frame-analys; Framing; Frame Analysis; Svensk media;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan du vissla Johanna? En kartläggning av förtroendet för whistleblowerfunktionen i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tommi Larsson; Rasmus Wicander; [2016-06-15]
  Nyckelord :politiskt förtroende; visselblåsning; whistleblowerfunktion; korruption; anonymitet; oegentligheter;

  Sammanfattning : Visselblåsning är ett ständigt aktuellt ämne från stora läckor såsom Edward Snowden och Panamaläckan till mindre offentliga oegentligheter. Göteborgs Stad är en av få kommuner i Sverige som har infört en whistleblowerfunktion efter muthärvorna som avslöjades år 2010. LÄS MER