Sökning: "Edwin Grund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Edwin Grund.

 1. 1. Nästan miljonnärer: : En kvalitativ studie om hur personer med utländsk bakgrund tänker kring finansiella beslut på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Daniel Nijad; Edwin Tse; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; saving behavior; risk; cognitive ability; discrimination; Financial literacy; sparbeteende; risk; kognitiv förmåga; diskriminering;

  Sammanfattning : Ett aktuellt debattämne på den politiska agendan är de ökade samhällsklyftorna som till stor del beror på inkomstskillnader i den svenska befolkningen. Det har visat sig finnas svårigheter för människor att ta beslut på en allt mer komplex finansmarknad med många attribut, som ställer högre krav på människors finansiella kunskapsförmåga för att kunna hantera sin egen privatekonomi. LÄS MER

 2. 2. Relativa mål : Hur fördelar maximeras och nackdelar minimeras

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Jon Gustafsson; Freddie Hansson; [2020]
  Nyckelord :Relative goals; goal-setting theory; challenging and attainable goals; Relativa mål; målsättningsteori; utmanande och nåbara mål;

  Sammanfattning : Redan i mitten av 60-talet studerade Edwin A. Locke konsten av att sätta rätt mål. I slutet av 60-talet publicerade han artikeln ”Toward a Theory of Task Motivation and Incentives” vilken ligger till grund för en stor del av forskningen kring att sätta mål. LÄS MER

 3. 3. Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad? : En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edwin Gothin; Mathilda Östensson; [2019]
  Nyckelord :Work introductions; temporary workers; fellowship; knowledge management; knowledge sharing; Introduktion; bemanningsanställda; kunskapsöverföring; gemenskap; knowledge management; knowledge sharing; medarbetarskapshjulet; inskolningskurva;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). LÄS MER

 4. 4. Hur förklaras ungdomsbrottslighet?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fikret Cvrk; Elvir Mesanovic; [2010]
  Nyckelord :brottslighet; Landskrona; ungdomar; naiva teorier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att göra en jämförelse mellan olika förklaringsmodeller till ungdomsbrottslighet, nämligen de vetenskapliga teoriernas och hur praktikerna i de s.k. naiva teorierna förklarade brottslighet bland ungdomarna i Landskrona. LÄS MER

 5. 5. Hälsovårdsnämnden i Uppsala 1875-1907: : arbetet med ett modernt sanitärt system

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för bostads- och urbanforskning

  Författare :Andreas Alm; [2008]
  Nyckelord :Urbana studier; Historia;

  Sammanfattning :   I föreliggande text kommer jag att diskutera tillblivelsen av Uppsala renhållningsverk. Detta kommer att ske i termer av modernitet och det moderna samhällets utveckling. LÄS MER