Sökning: "Edwin"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Edwin.

 1. 1. "Man tror att det är enda livet som finns" : En kvalitativ studie om före detta kriminellas syn på sin väg in i kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rima Khader; Valentina Cuellar Arbelaez; [2020]
  Nyckelord :Keywords: criminality; path to criminality; former criminal; divergent; peers; attachment; commitment; involvement; beliefs.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This was a qualitative study about former criminals’ path to criminality and the study consisted of semi structured interviews with six former criminals. The aim of the study was to gain knowledge on why people turn to criminality. LÄS MER

 2. 2. Högvattenföring ochriskbedömning i svensk miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Edwin Andersson; William Gulding; [2019]
  Nyckelord :HBV; RCP; vattenkraft; Piteälven; dammsäkerhet; klimatförändring;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar utvärdera potentiella begränsningar inom vattenkraftsindustrin i relation till högvattenföring under ett skiftande klimat. Detta görs genom en litteraturstudie gällande lagar och föreskrifter, samt med en modellering av de flödesförändringar som uppstår i den övre delen av Pite älv i norra Sverige som en konsekvens av ett skiftande klimat. LÄS MER

 3. 3. Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad? : En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edwin Gothin; Mathilda Östensson; [2019]
  Nyckelord :Work introductions; temporary workers; fellowship; knowledge management; knowledge sharing; Introduktion; bemanningsanställda; kunskapsöverföring; gemenskap; knowledge management; knowledge sharing; medarbetarskapshjulet; inskolningskurva;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). LÄS MER

 4. 4. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 5. 5. Land Rover BackPacker : A minimal travel vehicle

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Edwin Senger; [2019]
  Nyckelord :Future; mobility; shared; service; tourism; adventure; Land Rover; sustainable; sustainability;

  Sammanfattning : How can reductionism lead to a greater experience and add to the appeal of a product? The Land Rover BackPacker is a minimalistic travel vehicle that questions the space and the complexity needed in a vehicle while exploring the world 4x4 inspired by the necessity of reduction in today's consumerist world to fight climate change and the freedom of travelling light. Its open design creates an interactive space with it's surroundings for 2 people which is created in a multifunctional approach to be more then a car but a space to hang out and a place to sleep in the wild. LÄS MER