Sökning: "Edwin"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Edwin.

 1. 1. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 2. 2. Användning av direktuppkopplade oljesensorer på fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Edwin Hellberg; Fredrik Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Raising Capital in the Real Estate Industry : Crowdlending as a Financing Source

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Edwin Davis; Malin Wiberg; Daniel Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: Since the financial crisis in 2008, it has become more challenging for small and medium-sized companies to obtain loans from traditional financial institutes. This has in turn lead to an increase in demand for alternative financing methods. LÄS MER

 4. 4. The Panpsychist Worldview : Challenging the Naturalism-Theism Dichotomy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldviews; Panpsychism; Theism; Naturalism; Consciousness; Ultimate reality; emergentism; The combination problem; eliminative materialism;

  Sammanfattning : The discussion of worldviews is today dominated by two worldviews, Theism and Naturalism, each with its own advantages and problems. Theism has the advantage of accommodating the individual with existential answers whilst having problems with integrating more recent scientific understandings of the universe. LÄS MER

 5. 5. Rädda Barnen och kampen om uppmärksamheten : en kvalitativ textanalys av Rädda Barnens kampanj för att hämta hem de svenska barnen från Syrien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Stofkoper; Tilde Ögaard; [2019]
  Nyckelord :Rädda Barnen; opinionsbildning; frivilligorganisationer; agenda-setting; preferred reading; retorisk analys; semiotisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här fallstudien undersöker hur Rädda Barnen arbetar opinionsbildande i sin kampanj för att få hem de svenska barnen med föräldrar som har IS-kopplingar från Syrien. Studien har gjorts i syfte att få förståelse för hur Rädda Barnen använder sig av medier för att bedriva sitt kampanjarbete och sätta sig själva och de frågor de bedriver på agendan. LÄS MER